Hvem er 'Bendula'?                        Tilbage til forsiden


 

 

"Bendula" er en privat">

Hvem er 'Bendula'?                        Tilbage til forsiden


 

 

"Bendula" er en privat, uafhængig, ureligiøs og upolitisk forening, som arbejder i Gambia, Vestafrika.

Vi arbejder for at hjælpe børn af fattige familier i en god skole. Udover det går vores støtte hovedsageligt til to skoler: Anne-Marie Javouhey Academy i Brusubi/Serrekunda og Song Kunda Basic Cycle School i Song Kunda. Det er to skoler, som er beliggende i hver sin ende af landet. Anne-Marie Javouhey Academy er en efter afrikanske forhold moderne byskole, Song Kunda BCS er en landsbyskole.

 

 

Hvem er vi?Foreningen har som formål at bidrage til øget udvikling og forståelse gennem venskab. Alt arbejde er baseret på ligeværdighed, respekt og frivillighed. Konkret arbejder foreningen med følgende :

 • At skaffe faddere til børn i Serrekunda og Song Kunda, som ligger i hver deres ende af landet.
  Formålet med fadderskaberne er at give børnene mulighed for at gå i en skole, hvor de har mulighed for at få støtte. Fadderskaberne indebærer også at disse børn og deres familier får ris, tøj, bøger og andre skolesager m.m.
  Læs mere
   

 • At hjælpe udvalgte unge med godt potentiale videre i uddannelsessystemet ud over grundskoleniveau.
  Læs mere
   

 • At indsamle midler til indkøb af og hjælp med fremstilling af undervisningsmaterialer, samt at skabe grundlag for gode bogsamlinger på skolerne.
  Læs mere
   

 • At indsamle midler til opdatering og efteruddannelse af skolernes personale.
  Læs mere
   

 • At indsamle midler til opførels af passende boliger for lærere i Song Kunda, som har svært ved at holde på sit personale.
  Læs mere
   

Forkvinde for foreningen 'Bendula': Heidi Newlands

Foreningen har bankkonto i Sydbank: 7701-0002147096

 

'Bendula' støtter både en privat skole og en government school

Foreningen 'Bendula' har valgt at sætte børnene i Serrekunda-området i privatskole, fordi Gambias government schools ('folkeskoler') er overfyldte og mangler materialer. Lærerne er dårligt betalte, så de bedste lærere søger privatskolerne. Det betyder, at de elever, som har brug for lidt ekstra hjælp er prisgivet, da de familier de kommer fra, absolut ikke har resurser til at hjælpe, idet mange af disse er analfabeter og ikke kender til at gå i skole.

Song Kunda Basic Cycle School er en government school der ligger så langt væk fra hovedstaden, at den forsømmes på mange fronter. Det er svært for skolen at holde på lærerpersonalet mere end to år ad gangen, da omgivelserne er primintive med dårlig infrastruktur. For os som forening er den let at overskue og vores hjælp gør en rigtig stor forskel.

 

Mr. Jatta er gårdvagt

 

Nogle af børnene, som sponsoreres gennem vores forening går i privatskole og kan om eftermiddagen gå til lektiehjælp, 'studies'. I deres sommerferie bliver de tilbudt sommerskole, så undervisningstilbuddet i privatskolerne er uendeligt meget bedre end det, som det offentlige kan tilbyde.

De private skoler har også generelt langt bedre udstyr: tavler, møbler, bøger og andre faciliteter, så de kan tilbyde et langt mere stimulerende uddannelsesmiljø for børnene.

Vores støtte til Song Kunda-skolen drejer sig først og fremmest om at hjælpe skolen til bedre faciliteter - køkken, toiletter, brøndanlæg, køkkenhave, ekskusioner, skolemøbler og lærerboliger.

I foreningens regi er der blevet samlet møbler og andet skolemateriel sammen og sendt med container til Gambia. Hvis du vil se billeder fra foreningens tidlige år, kan du se dem på Heidi Newlands' FaceBook-side - klik HER eller HER.Tilbage til top

Vi arbejder i skrivende stund på at få endnu en container derned en gang i foråret 2019.

 

 

'Bendula' støtter i nogle tilfælde videreuddannelse

Gambia har brug for unge mennesker med højere uddannelser, som kan være med til at løfte landet. Det er meget dyrt at videreuddanne sig i Gambia, og selv grundbeløbet for et basissponsorat, rækker ikke til at betale for fx. handelsskole eller en håndværks- eller universitetsuddannelse. Vi følger derfor nogle af vore sponsorbørn ud over grundskolen, hvis de viser potentiale - dvs. evner, vedholdenhed og interesse.

Målet er at de skal komme så langt, at de kan klare sig selv og blive værdifulde borgere i deres land. Vi arbejder på at give de unge mennesker et håb for fremtiden, og håber dermed at undgå at de vælger 'The backway' til Europa.

 

 

Klik her og læs et brev fra et tidligere sponsorbarn
 

Bendula støtter køb og fremstilling af undervisningsmaterialer

Vores drøm - og de lokale læreres drøm! er at få et skolebibliotek på hver eneste skole, med en samling af gode og tidssvarende materialer til undervisningen. Bøger, kortmateriale, globusser, emnekasser osv., alt, hvad vi har i skolerne i Danmark.

Dette er lykkedes os på Anne-Marie Javouhey Academy - de har nu et velfungerende bibliotek med udlån til fritidslæsning og undervisning.

Desuden står der her og der i klasselokaler små 'minibiblioteker' - små reoler med indbydende læsestof for børnene. Vi arbejder på at få flere sådanne små bogsamlinger oprettet og få nogle af dem til Song Kunda også.

 

 

 

 

'Bendula' finansierer og udfører kurser for gambianske lærere

I februar 2011 tog nogle af foreningens medlemmer, som er lærere med baggrund i den danske folkeskole, til Gambia med Heidi Newlands for at gennemføre et kursus for lærere for vores sponsorbørn.

Kurset handlede om moderne undervisningsmetodik inspireret bl.a. af kooperative indlæringsmetoder og vores egne mangeårige erfaringer.

Disse kurser har vi gentaget, både i Song Kunda og på Anne-Marie Javouhey Academy. Hver gang oplever vi at lærerene er glade for de nye metoder, og at de synes det er vigtigt at gentage kurserne for endnu flere af deres kolleger.
 

 

'Kursusteamet', fra venstre Kirsten Schlüter, Heidi Newlands,
Bente D. Eskildsen og Mette Johansson

 


Lærere på kursus i moderne undervisningsmetoder, februar 2018

 

 I 2013 var naturvejleder og lærer Tom Vestergaard Jensen med på Anne Marie Javouhey Academy, hvor han holdt kursus for 7. klasserne og deres lærere i miljølære. På billedet ser man Tom og eleverne i færd med at undersøge ildens natur.

 

 

 

Fotos: Kirsten Schlüter, Heidi Newlands, Bente Eskildsen

Tilbage til top