• Vi arbejder på at bekæmpe fattigdom

 

  • Vi forbedrer børn og unges skole- og uddannelsesvilkår

 

  • Vi tegner sponsorater for skolebørn og unge under uddannelse og støtter skoler og lokalsamfund