Bendula medlemskab og sponsorships - hvordan?

 

 


 

Medlemskontingent

Foreningens årlige kontingent er 200 kr.">

Bendula medlemskab og sponsorships - hvordan?

 

 


 

Medlemskontingent

Foreningens årlige kontingent er 200 kr., der betales af alle medlemmer hvert år i januar måned. Medlemskontingentet er en generel støtte til diverse udgifter i foreningens arbejde, administration, porto, kørsel, benzin osv.

 

Fadderskab

Har man betalt medlemskontingent, kan man tegne fadderskaber, hvor man støtter et eller flere børns skolegang. Det koster 150 kr. pr måned pr. barn.

 

Skolesponsor

Man kan også vælge at sponsorere skolerne med enten en gave i form af et engangsbeløb eller et selvvalgt månedligt beløb, typisk 100-1000 kr. pr måned. Skolernes sponsorstøtte går til indkøb af bøger, uddannelse af lærere samt indkøb af undervisningsmaterialer.